Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408
na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa,
etapy I: budowa obwodnicy Sośnicowic

Cel i lokalizacja inwestycji

Głównymi celami budowy obwodnicy miejscowości Sośnicowice są: przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 zmierzających do węzła z autostradą A4 (węzeł Ostropa) położonego na terenie miasta Gliwice; wyprowadzenie ruchu tranzytowego na DW 408 poza obszar zwartej zabudowy Sośnicowic; upłynnienie ruchu tranzytowego na DW 408; poprawę bezpieczeństwa ruchu na DW 408; poprawę warunków ekologicznych dla Sośnicowic oraz zwiększenie aktywizacji gospodarczej przyległych terenów.

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części województwa śląskiego - w większości na terenie powiatu gliwickiego (Etap Ib) oraz w niewielkim zakresie (~135 m) na terenie Gliwic (Etap Ia) - miasta na prawach powiatu. Obwodnica włączona jest od strony zachodniej autostrady A4, do istniejącego węzła autostradowego „Ostropa" (km 0+000) a jej koniec zlokalizowany jest na skrzyżowaniu typu rondo z DW 408 (km 6+750). Łączna długość realizowanej obwodnicy wynosi 6,750 km.

Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę o udzielenie dofinansowania podpisano w dniu 4.11.2022 r. Wartość dofinansowania: 81 000 000 zł.

Podstawowe informacje o inwestycji


Umowa z Konsultantem: WI-K/PN/220125/1
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 24.08.2022 r.
Umowa z Wykonawcą: WI-K/PN/220222/1
Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 16.11.2022 r.
Przekazanie terenu budowy: 30.11.2022 r.
Data Zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
Kwota Kontraktowa netto: 92 385 352,55 zł
Kwota Kontraktowa brutto: 113 633 983,64 zł
Maksymalna wartość zobowiązania netto: 101 623 887,81 zł
Maksymalna wartość zobowiązania brutto: 124 997 382,01 zł
Podpisanie Umowy o udzielenie dofinansowania: 4.11.2022 r.
Wartość dofinansowania: 81 000 000 zł