Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408
na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa,
etapy I: budowa obwodnicy Sośnicowic

Aktualności

2024 - MAJ - ⇅

> Zaawansowanie robót w maju 2024 r.:

- Na odcinkach trasy głównej realizowane są prace w zakresie budowy kolejnych warstw nasypu, zabudowy materaca spinającego oraz wkładek geosyntetycznych.
- W rejonie ronda na „węźle Ostropa” Wykonawca kontynuuje montaż krawężników granitowych w możliwym zakresie.
- Trwa budowa przepustu P3b przy DP2991S
- Kontynuowane są roboty mostowe na wiaduktach WD2 i WD3 oraz na przejeździe gospodarczym PG-1.
- Wykonawca realizuje roboty branżowe w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, a także w rejonie ronda na DP 2991S
- Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na DW-40, drogach powiatowych DP 2991S, DP2966S i DP2965S oraz na zachodniej łącznicy autostrady A4 „Gliwice Ostropa”.

2024 - KWIECIEŃ - ⇅
2024 - MARZEC - ⇅
2024 - LUTY - ⇅
2024 - STYCZEŃ - ⇅
2023 - GRUDZIEŃ - ⇅
2023 - LISTOPAD - ⇅
2023 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2023 - WRZESIEŃ - ⇅
2023 - SIERPIEŃ - ⇅
2023 - LIPIEC - ⇅
2023 - CZERWIEC - ⇅
2023 - MAJ - ⇅
2023 - KWIECIEŃ - ⇅
2023 - MARZEC - ⇅
2023 - LUTY - ⇅
2023 - STYCZEŃ - ⇅
2022 - GRUDZIEŃ - ⇅