Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408
na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa,
etapy I: budowa obwodnicy Sośnicowic

Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice
telefon:  +48 32 78 19 211
e-mail:  sekretariat@zdw.katowice.pl
strona internetowa:  www.zdw.katowice.pl

Wykonawca robót – Konsorcjum Firm


LIDER:

Eurovia Polska S.A.
Irysowa 1, Bielany Wrocławskie,
55-040 Kobierzyce
strona internetowa:  www.eurovia.pl


PARTNER:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice
strona internetowa:  www.pruim.gliwice.pl

Konsultant

DTŚ S.A.
ul. Mieszka I nr 10,
40-877 Katowice
strona internetowa:  www.dts-sa.pl