Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408
na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa,
etapy I: budowa obwodnicy Sośnicowic

Galeria - Wybór kategorii

     Grudzień 2022 - Przelot nad trasą przed rozpoczęciem budowy

Wideo