Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408
na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa,
etapy I: budowa obwodnicy Sośnicowic

Podstawowe parametry techniczne – parametry projektowe


Zakres robót budowlanych:
- budowa obwodnicy miejscowości Sośnicowice,
- budowa skrzyżowań jednopoziomowych z drogami przecinającymi obwodnicę,
- budowa zatok postojowych,
- budowa obiektów mostowych nad istniejącymi ciekami wodnymi,
- budowa sieci dróg dojazdowych obsługujących tereny przylegle do obwodnicy,
- wykonanie elementów odwodnienia i oświetlenia drogi,
- budowa przepustów,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
- urządzenie zieleni,
- przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),
- budowa urządzeń ochrony środowiska.

Podstawowe parametry techniczne obiektów, przewidzianych do realizacji w ramach zadania są następujące:

Klasa drogi: G 1/2
Kategoria ruchu: KR6
Prędkość projektowa: Vp=70 km/h
Liczba jezdni/pasów ruchu: 1/2
Szerokość pasa ruchu: 3,5m
Szerokość opaski: 0,5m
Szerokość jezdni: 8,0m
Szerokość pobocza: zmienna od 1.25m - 3.50m